โอกาสทางธุรกิจ SME กับ Digital TV
flickr:8472872706

ข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการสื่อสารมวลชนรอบปีที่ผ่านมา คือ Digital TV ภายใต้การผลักดันของ กสทช. ซึ่งในแง่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แล้ว จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของสินค้าและบริการต่างๆ ทั่วประเทศไทย

Digital TV หรือชื่อเต็มๆ ว่า Digital Terrestrial TV คือระบบการแพร่สัญญาณทีวีแบบใหม่ ที่ต่างไปจากระบบสัญญาณอนาล็อกในปัจจุบัน (ของฟรีทีวีแบบเสาก้างปลา-หนวดกุ้งทั้ง 6 ช่อง) มาเป็นสัญญาณดิจิทัล

การเปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกมาเป็นดิจิทัล ช่วยให้คุณภาพของสัญญาณภาพชัดเจนขึ้น และการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลใช้ช่วงความถี่น้อยกว่าระบบอนาล็อกแบบเดิมมาก ส่งผลให้ฟรีทีวีในประเทศไทยมีจำนวนช่องได้เยอะกว่า 6 ช่องในระบบอนาล็อกเดิมมาก (เบื้องต้น กสทช. จะออกใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 24 ช่อง และจะมีเพิ่มเติมอีกในอนาคต)
ในส่วนของภาครับสัญญาณ ผู้ชมสามารถใช้เสาแบบก้างปลา-หนวดกุ้งเดิมได้ แต่ต้องเพิ่มตัวถอดสัญญาณดิจิทัลก่อนเชื่อมสัญญาณเข้าทีวีอีกหนึ่งชั้น ซึ่งตัวถอดสัญญาณดิจิทัลน่าจะวางขายในราคา 500-1000 บาท (ขึ้นกับนโยบายสนับสนุนของ กสทช. ที่ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนนัก)

โดยสรุปแล้ว การเกิดขึ้นของ Digital TV จะช่วยให้ผู้ชมฟรีทีวีในประเทศไทยมีทางเลือกมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องติดเคเบิลทีวี หรือทีวีดาวเทียม

ในต่างประเทศส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ระบบทีวีแบบดิจิทัลกันหมดแล้ว แต่เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ (กสช.) มานานนับสิบปี จนสุดท้ายสามารถตั้งได้สำเร็จในสมัยของ กสทช. จึงทำให้การแพร่ภาพในระบบดิจิทัลล่าช้ามานานมาก และเป็นเหตุผลให้ กสทช. ต้องเร่งออกใบอนุญาตเพื่อก้าวตามให้ทันประเทศอื่นๆ

โอกาสของภาคธุรกิจ SME กับ Digital TV

ในมุมมองของภาคธุรกิจ SME ถือว่า Digital TV เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือการตลาดช่องทางใหม่ที่น่าสนใจ เพราะจะเกิดสถานีช่องใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาก ทั้งบันเทิง ความรู้ และข่าวสาร โดยเข้าถึงผู้ชมระบบฟรีทีวีซึ่งเป็นผู้ชมส่วนใหญ่ของประเทศ แต่การเกิดขึ้นของช่องสถานีถึง 24 ช่อง ย่อมก่อให้เกิดการแข่งขันกันในตลาดอย่างหนัก และย่อมทำให้อัตราค่าโฆษณาทางฟรีทีวีที่เดิมทีสูงลิบลิ่ว เริ่มลดลงนั่นเอง
นอกจากนี้รูปแบบของช่องทีวีจะเริ่มเปลี่ยนไป จากระบบฟรีทีวีเดิมที่ 6 ช่องมีเนื้อหาครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม (mass market) ทิศทางตลาดจะกลายเป็นช่องเฉพาะทาง (niche market) มากขึ้น เช่น ช่องที่เน้นข่าวโดยเฉพาะ ช่องที่เน้นรายการเด็กโดยเฉพาะ หรือช่องที่เน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกลงโฆษณาที่ตรงกลุ่มได้มากขึ้น ไม่ต้องลงโฆษณาแบบหว่านแห (แต่จ่ายในราคาแพง) แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คาดว่าผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมจำนวนมากจะสนใจตลาด Digital TV และเข้าร่วมการประมูลด้วย ซึ่งจะทำให้ช่องที่เคยอยู่บนระบบดาวเทียม เพิ่มช่องทางออกอากาศบน Digital TV จำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น บริษัทโรสมีเดีย เจ้าของช่องการ์ตูนทางดาวเทียม ก็ประกาศเตรียมประมูล Digital TV ในส่วนของช่องเด็ก ซึ่งจะกลายเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของ SME ที่ทำสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับเด็กได้เป็นการเจาะจง ซึ่งถือเป็นมิติใหม่เมื่อเทียบกับการลงโฆษณาใน “ช่วงการ์ตูนในฟรีทีวี” แบบเดิม หรือการลงโฆษณาในเคเบิลทีวีที่อาจมีผู้ชมจำนวนไม่มากนัก

นอกจากนี้ Digital TV ยังมีแนวคิดเรื่อง “ช่องท้องถิ่น” ที่เน้นรายการเฉพาะท้องถิ่น (เช่น กลุ่มจังหวัดหรือภาค) ซึ่งจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือสินค้า สามารถลงรายละเอียดเฉพาะภูมิภาคได้ดีขึ้นตามมา

อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของ Digital TV ในประเทศไทยถือว่าล่าช้ากว่าที่ควรไปมาก และผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยย้ายไปชมทีวีดาวเทียมแล้ว ซึ่งผู้ลงโฆษณาในระบบ Digital TV ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงเรื่องความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย และราคาโฆษณาที่อาจแตกต่างกันของทีวีช่องเดียวกัน (แต่อยู่คนละระบบ)

สรุปบทความ

ปัจจุบันรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศผ่านผ่านเสาอากาศภาคพื้นดิน ให้ประชาชนรับชมได้ฟรีโดยไม่มีค่าบริการรายเดือนหรือทีวีสาธารณะในประเทศไทยนั้นเป็นการรับสัญญาณแบบ Analog TV คือใช้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นตัวส่งสัญญาณ และส่วนผู้ชมก็ใช้เสาอากาศรับสัญญาณ ซึ่งมีข้อเสียในเรื่องของความคมชัดของภาพ คือความคมชัดจะขึ้นอยู่กับระยะทาง ยิ่งระยะทางไกล สัญญาณจะยิ่งอ่อน แต่ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการคือ ช่วยให้คุณภาพของสัญญาณภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้ช่วงคลื่นน้อยลงกว่าเดิมมาก และจะทำให้มีจำนวนช่องรายการฟรีทีวีให้เราได้ดูมากขี้น โดยเพิ่มช่องสถานีเป็น 24 ช่อง ส่วนข้อเสียของผู้ใช้บริการคือจะต้องมีการติดตั้งตัวถอดสัญญาณดิจิตอลเพิ่มเข้าไปก่อน เพื่อเชื่อมสัญญาณเข้ากับทีวีเดิมของเรา ซึ่งจะทำให้มีการเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา ในส่วนของภาคธุรกิจ SME ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นกับธุรกิจสื่อโทรทัศน์ เนื่องจากมีช่องฟรีทีวีให้เข้าร่วมการประมูลมากขึ้น จึงทำให้ช่วยลดปัญหาเรื่องผูกขาดจากบริษัทใหญ่ๆ อีกทั้งจะเป็นการช่วยลดอัตราค่าโฆษณาทางฟรีทีวี เพราะว่ามีการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ภาคธุรกิจ SME สามารถเพิ่มช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัท และสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

บทวิเคราะห์

ปัจจุบันทุกพื้นที่ทั่วโลก ข้อมูลดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แก่ ข้อมูลภาพจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลจากการเติบโตของการใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล กล้องวิดีโอวงจรปิด การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศที่กำลังเติบโต แอปพลิเคชั่นที่ใช้เซ็นเซอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับการประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรจากเครือข่ายสาธารณะ หรือ Cloud computing และเครือข่าย ความหลากหลายของโลกดิจิทัลได้ส่งผลมาถึงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เรียกได้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหากไม่มีการจัดการศึกษาและเตรียมพร้อมสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีพอ ผลกระทบของระบบดิจิทัลจะกระทบทั้งผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต่อมาเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางขึ้น จึงได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์นำมาพัฒนาใช้ในการช่วยโทรทัศน์ แต่ต่อมาได้มีผู้เล็งเห็นว่าหากนำ เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีของโทรทัศน์ คงจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นใช้ส่งสัญญาณและรับสัญญาณในระบบดิจิตอล ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิตอลด้วย จากเดิมที่มีการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกให้เป็นการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งจะทำให้ได้ภาพและเสียงที่ดีกว่าระบบอนาล็อก

ในแง่ของโอกาสในทางธุรกิจของ SME ที่ได้จากทีวีดิจิทัลนั้น จะเป็นการเปิดช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยเข้าถึงผู้ชมระบบฟรีทีวีซึ่งเป็นผู้ชมส่วนใหญ่ของประเทศ และการที่มีช่องเพิ่มขึ้นเยอะ ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น อาจทำให้ค่าโฆษณามีราคาถูกลง และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากมีการแบ่งหมวดหมู่ของประเภทเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอของแต่ละสถานี เช่น ช่องบันเทิง ช่องข่าว ช่องกีฬา ช่องรายการเด็ก ซึ่งเป็นผลดีกับทาง SME

flickr:8472872272

ข้อดี
1. ผู้บริโภคสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ชัดขึ้นกว่าเดิมที่เป็นระบบอนาล็อก เพราะมีอัตราการถูกรบกวนน้อย ไม่มีคลื่นแทรกหรือการสะท้อน
2. มีความสามารถอื่นๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับชมทีวี เช่น มีผังรายการแสดงบนหน้าจอได้เลย หรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ เป็นต้น
3. สามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้ เช่น รับโทรทัศน์บนรถยนต์ได้ชัดเจนในบางความถี่
4. มีช่องในการรับชมเพิ่มมากขึ้น เพราะการส่งสัญญาณใช้ช่องความถี่มากกว่าแบบเดิมมาก (อาจมีช่องได้ถึง 24-48 สถานี)
5. การเปลี่ยนมาใช้ทีวีดิจิทัลจะเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนหน้าใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มากขึ้น สร้างการแข่งขันให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภค และลดการผูกขาดสื่อทีวีลงจากเดิม
6. ทำให้ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศต่อ 1 รายการลดลงไปด้วย เพราะเครื่องส่ง 1 เครื่อง สามารถส่งได้หลายรายการ
7. ประหยัดพลังงานในการส่งสัญญานโทรทัศน์ เนื่องจากเครื่องส่งใช้กำลังออกอากาศลดลง
8. สามารถควบคุมสัญญาณได้ง่าย ทำให้เปิดบริการเสริมได้ เช่น Pay Per View, ช่องดูฟรี, ช่องจ่ายรายเดือน
9. พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ เพื่อรับกับวิวัฒนาการของการส่งและรับโทรทัศน์ในอนาคต เช่น โทรทัศน์จอกว้าง (WIDE SCREEN), โทรทัศน์ความคมชัดสูง (Full HD TV), Smart TV, Internet TV

ข้อเสีย
1. ต้องซื้อทีวีที่สามารถรับชมดิจิทัลได้ หรือไม่ก็ต้องซื้อตัวแปลงสัญญาณ ถ้าต้องการใช้เสาอากาศ เหมือนเดิม ซึ่งราคาประมาณ 500-1000 บาท (อาจมีการสนับสนุนจากทาง กสทช หรือ ภาครัฐเพื่อให้มีราคาที่ถูกลง)
2. ผู้ให้บริการต้องมีค่าใช้จ่ายในการรื้อระบบ รับ/ส่ง สัญญาณใหม่เพื่อให้รองรับการส่งสัญญาณแบบดิจิตอล
3. ผู้ให้บริการจะต้องมีการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจะต้องเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในระบบการส่งสัญญาณแบบดิจิตอล
4. ผู้ให้บริการจะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น เนื่องจากการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลอาจถูกนำไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการซื้อขายกันแบบละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่ายกว่าการส่งสัญญาณแบบอนาล็อก

ที่มา:
(โพสเมื่อ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:23)
1.http://www.smecredit.net/article/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/item/81-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-sme-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-digital-tv.html
2. http://www.mohanamai.com/homepage/index.php/en/knowledge/304-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-digital-tv-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-mobile-tv-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License