ผลสำรวจการใช้งาน cloud computing ในองค์กร (inforgraphic)

เนื้อหาข่าว : วันที่ 14 January 2013

ผลสำรวจจากภาคธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกที่หันมาสนใจนำ Cloud Computing มาประยุกต์ใช้โดยมีการสำรวจว่าบริษัทต่างๆ ที่ให้ความสนใจใน Cloud Strategy นั้นสูงขึ้น และกลับพบว่า 45% ของบริษัทต่างๆ ผู้ให้การตัดสินใจนั้นเป็นส่วนงาน Business และส่วนงาน IT ถือเป็น 46%

flickr:8471402904

และในทุกๆ ธุรกิจก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆ และบริการใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยประโยชน์ของ Cloud ที่สามารถขยายได้ มีความคล่องตัว ไม่ต้องกังวลกับระบบไอทีแบบเดิม (Legacy) ทำให้กว่า 78% ของบริษัททั่วโลกหันมาสนใจในการพัฒนาบริการต่างๆ บน Cloud แทนระบบไอทีแบบเดิมๆ และหนึ่งในภาคธุรกิจที่ให้ความสนใจมากอาทิเช่น สาย Retail, Energy/Utilities และแม้กระทั่งธุรกิจ Financial Services ที่ต้องการความน่าเชื่อถือของระบบสูงมาก

flickr:8471403702

ในแง่ของ Public Cloud และ Private Cloud ส่วนใหญ่แล้วทางส่วนงาน Business จะสนใจใน Public Cloud มากกว่าส่วนงาน IT ซึ่งมักสนใจ Private Cloud ที่ต้องการให้งานสามารถควบคุมอยู่ในระดับองค์กรได้

flickr:8470307779

ถ้ามองในแต่ละภาคธุรกิจบ้าง ธุรกิจสายการผลิตและยานยนต์สนใจใน Private Cloud มากกว่า ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในขณะที่สายสื่อสารโทรคมนาคมและมีเดียสนใจในส่วนของ Public Cloud ซึ่งต้องการความคล่องตัวและประหยัดในแง่ค่าใช้จ่ายมากกว่า

flickr:8470308009

หลายคนอาจสงสัยถึงข้อมูลการนำ Public Cloud และ Private Cloud มาประยุกต์ใช้ในบริษัทนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมีอัตราส่วนเป็นอย่างไร โดยกว่า 72% ของบริษัทต่างๆ กล่าวว่าอย่างน้อย 40% ของ Cloud activity ในองค์กรปัจจุบันอิมพลีเมนท์ด้วย Public Cloud

flickr:8471404476

ในขณะนี้การพิจารณาเลือกผู้ให้บริการ Cloud อย่าง Azure นั้น สิ่งที่บริษัทต่างๆ พิจารณาเป็นหลักคือ กว่า 42% สามารถรองรับและจัดการเรื่อง “Big Data” ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การจัดการ การวิเคราะห์ และมอนิเตอร์ดูข้อมูล

flickr:8470308417

อ้างอิงข้อมูลจาก A Close-up View of Microsoft Azure Adoption (Business Decision-Makers are Driving Cloud Trends)

วิเคราะห์และสรุปบทความ
Cloud computing เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้ในการติดต่อรับบริการจาก cloud มีได้ตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการทำงานที่ซับซ้อน เครื่องที่เคลื่อนย้ายได้ (Mobile Devices) เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ พีดีเอ เป็นต้น การประมวลผลใน cloud จึงเป็นแรงจูงใจของผู้ใช้ที่จะลดเงินลงทุนในทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจัดหาในองค์กร ซึ่งแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบันนั้นหันมาใช้เทคโนโลยีทางด้าน cloud กันมากขึ้นทั้งธุรกิจในทาง business และ ธุรกิจทางด้าน IT ส่วนการเลือกใช้ระหว่าง public cloud หรือ private cloud นั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของธุรกิจนั้นๆ โดยประเภทของการประมวลผลนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. Private Cloud- คือระบบที่ทำงานอยู่บน Cloud และบริหารจัดการโดยบริษัทเพื่อการใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น ผู้ให้บริการและผู้ใช้สามารถควบคุมและปรับปรุงระบบความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
2. Public Cloud- คือ Cloud แบบสาธารณะที่ดูแลจัดการโดยผู้ให้บริการภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะมีสิทธิในการควบคุมที่จำกัดขึ้นอยู่กับการมอบสิทธิของผู้ให้บริการ Public Cloud มีทั้งบริการที่เสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น Windows Azure, SQL Azure และจ่ายค่าใช้บริการตามปริมาณการใช้งานที่เกิดจริงและบริการฟรี เช่น Windows Live เป็นต้น
3. Hybrid Cloud- คือระบบที่ผสมผสานระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud ทำให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้ ผู้ใช้สามารถขยาย Data Center ไปยัง Public Cloud เพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง และยังกลับมาใช้ Private Cloud ได้เมื่อต้องการเช่นกัน

flickr:8470308645

การที่จะเลือกว่าธุรกิจใดจะใช้ประเภทไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นต้องการความปลอดภัยของข้อมูลเพียงใด โดยธุรกิจ Business จะสนใจใน Public Cloud มากกว่าส่วนงาน IT มักสนใจ Private Cloud ที่ต้องการให้งานสามารถควบคุมอยู่ในระดับองค์กรได้ เมื่อแบ่งตามกลุ่มธุรกิจจะพบว่าสายการผลิตและยานยนต์สนใจใน Private Cloud มากกว่า ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในขณะที่สายสื่อสารโทรคมนาคมและมีเดียสนใจในส่วนของ Public Cloud ซึ่งต้องการความคล่องตัวและประหยัดในแง่ค่าใช้จ่ายมากกว่า
ส่วนข้อดีข้อเสียของการใช้ระบบ cloud มาใช้นั้นประกอบไปด้วย
ข้อดี
ค่าใช้จ่าย- โดยปกติแล้วค่าเว็บโฮสติ้ง ถ้ามีกลุ่มลูกค้าใช้งานน้อย และถ้าต้องจ่ายค่าโฮสติ้งแบบคงที่ก็ถือว่าขาดทุน และในขณะเดียวกันถ้ามีลูกค้าเข้ามาใช้งานจำนวนมาก ระบบก็อาจไม่สามารถรองรับได้และต้องมาคอยขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แถมยังอาจไม่สามารถทำได้ทันทีอีกด้วย แต่ถ้าพูดถึง Cloud แล้ว ค่าใช้จ่ายจะแปรผันตามการใช้งาน ใช้มากจ่ายมากหน่อย, ใช้น้อยก็จ่ายน้อย และยังสามารถขยายระบบได้ทันที ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ไปก่อนเลย นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังคงจ่ายค่าใช้บริการตามปริมาณการใช้งานหรือการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบใช้เงินเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรากฏในรูปต้นทุนคงที่มาเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนอกจากเป็นการเปลี่ยนประเภทของการใช้เงินแล้วยังเป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนกระแสเงินสดที่องค์กรต้องจ่ายให้กระจายไปตามเวลาที่มีการใช้งานจริง
เติบโตในระดับภูมิภาค- ถ้าบริษัทต้องเติบโตขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ การที่ต้องลงทุนซื้อโฮสติ้งหรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร แต่สำหรับ Cloud แล้วจะช่วยลดการลงทุนดังกล่าวได้ และมีความยืดหยุ่นกว่ามาก เพิ่มโอกาสในการสร้างบริการใหม่ๆ ที่จะขยายออกสู่ต่างประเทศ ให้เรามีเวลาโฟกัสกับตัวธุรกิจและบริการมากกว่าต้องมาปวดหัวกับเรื่องหลังบ้าน
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ-ด้วยเทคโนโลยีเสมือนที่นำมาใช้ในการประมวลผลใน Cloud ทำให้ผู้ให้บริการสามารถแบ่งปันการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บต่างๆให้มีอัตราการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ในด้านของผู้ใช้จะเกิดความยืดหยุ่นในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถมีอุปกรณ์ต่างๆ ในขนาดที่ต้องการใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ
ขจัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศออกไป-ให้ผู้ให้บริการ cloud computing ดูแลแทนจึงทำให้ลดทั้งความยุ่งยากของการดูแลและลดจำนวนบุคลากรที่ต้องจ้างมาเพื่อดูแลระบบอีกด้วย

ข้อเสีย
• เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งทำให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการ Host ที่ Local หรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง
• ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล
• ความไม่มีมาตรฐานของแพลทฟอร์ม ทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ

แหล่งที่มาของข่าว
http://thumbsup.in.th/2013/01/cloud-enterprise-implementation-trend-infographic/
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://thumbsup.in.th/2012/10/vocabulary-cloud-computing/
http://thumbsup.in.th/2012/10/startup-cloud-computing/
http://www.kmitl.ac.th/~ktnarin/cloud_computing.pdf
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba128/Article/JBA128Srisomrak.pdf
http://intranet.dpim.go.th/cloud/cloud6.php
Y34 —Panpattra Sukwitee ID 5510221028

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License