จับตา Microsoft ดึงปุ่ม Start มาติดในวินโดวส์ 8 เวอร์ชันใหม่ "Windows Blue"
8660412044_06db26cc19_c.jpg
8659309379_bef6783a62_c.jpg
8660410282_329ebd8095_c.jpg
8659310245_9308d09b82_c.jpg
8660409720_39338e5c26_c.jpg
8660410582_e2b4e570e1_c.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License