ส่วนแบ่งการตลาดของ Android

Android Took 64% Of All Smartphone Sales Globally In Q1; Windows Phone Continues Modest Gains, Says Kantar
INGRID LUNDEN
Sunday, April 28th, 2013

flickr:8701450242

Google’s mobile OS Android continues to power ahead as the world’s most popular smartphone platform, according to figures out today from Kantar Worldpanel Comtech, the WPP-owned market research company that tracks sales of handsets across key markets on a 12-week rolling cycle. In the nine markets surveyed by Kantar — Australia, China, France, Germany, Italy, Japan, Spain, UK and the U.S., all detailed in the table below — Android on average accounted for 64.2% of all handset sales in the 12 weeks that ended March 31.

The only market where Android did not dominate was Japan, where Apple’s iOS just about eked out a lead against it (49.2% versus 45.8% of sales) for the three months ending March 31. Elsewhere, the figures indicate that regardless of whether the market is developed (U.S., UK, Germany) or emerging (China) or struggling financially (Spain), collectively, Android handset makers are winning them all, with sales figures for the platform reaching their high point in Spain, at 93.5% of all smartphone sales.

As you can see below, when it comes to smartphone penetration of actual devices in use, Android is leading everywhere.

flickr:8701450246
flickr:8700327417
flickr:8700327451

บทวิเคราะห์

Android เป็นแชมป์เกือบทุกที่ ยกเว้นญี่ปุ่น ทำให้เห็นว่า ระยย Android คงมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปอยู่มาก

ต่างกับ iOS ที่ถ้าเห็นตัวเลขคงต้องพัฒนาอีกต่อไปอย่างมาก ถึงจะสู้คู่แข่งได้ ซึ่งคงต้องทุ่มเทงบประมาณไปยังเรื่องการพัฒนาทางด้านไอที พัฒนาด้านบุคลากร ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่ายังไงก็ตาม ยอดขายย่อมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้บริษัทมีรายได้ นำไปพัฒนาระบบอื่นๆได้ต่อไป ยิ่งถ้าผลสำรวจออกมาแบบนี้ ยิ่งต้องมีการปรับปรุงตัวเองให้มากขึ้นของ iOS

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License