เนคเทค เปิดตัวแอพฯ S-Senses ติดตามความรู้สึกบนโซเชียล

เรื่อง : เนคเทค เปิดตัวแอพฯ S-Senses ติดตามความรู้สึกบนโซเชียล
ข่าววันที่ : 10 เมษายน 2556
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/tech/337089
ผู้จัดทำ : นางสาวณัฐพร อมรศรีสกุล ID : 16 YMBA 34
เนคเทค เปิดตัวแอพฯ S-Sense ติดตามความรู้สึกบนโซเชียล

flickr:8691364619

เนคเทค เปิดตัวแอพฯ S-Sense ให้ประชาชนทั่วไปได้ติดตามข้อมูลความรู้สึกของผู้ที่ใช้ภาษาไทยบนโซเซียลมีเดียแบบเรียลไทม์…
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้าส่งผลงานสู่ภาคธุรกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ล่าสุดประกาศเปิดตัวแอพพลิเคชั่น S-Sense แอพฯ วัดความรู้สึกคนไทยบนโซเซียลมีเดีย พร้อมเปิดเว็บไซต์ http://pop.ssense.in.th/ ให้ประชาชนทั่วไปได้ติดตามข้อมูลความรู้สึกของผู้ที่ใช้ภาษาไทยบนโซเซียลมีเดียแบบเรียลไทม์

flickr:8691364663

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้การติดตามแบรนด์ หรือการวิจัยตลาด ใช้สำรวจความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี ด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และสารสนเทศดิจิตอล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่น S-Sense ทีมนีกวิจัยเนคเทคได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ ล่าสุดพบว่าในช่วงเดือน ม.ค. ถึง มี.ค.2556 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการพูดถึงบนโลกโซเซียลมีเดียและเช็กอินมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ 1.พารากอน 2.เซ็นทรัลเวิลด์ 3.เชียงใหม่ 4.เขาใหญ่ 5.เยาวราช 6.สวนสยาม 7.เอเชียทีค 8.ปาย 9.สวนรถไฟ 10.หอศิลป์
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนโลกโซเซียลมีเดียกล่าวเชิงบวกมากที่สุด 10 อันดับแรกคือ 1.ถนนข้าวสาร 2.สวนสยาม 3.หอศิลป์ 4.เชียงคาน 5.อัมพวา 6.วังน้ำเขียว 7.พารากอน 8.เกาะล้าน 9.ภูหินร่องกล้า 10.แม่สาย
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนโลกโซเซียลมีเดียกล่าวเชิงลบ (negative) มากที่สุด 10 อันดับแรกคือ 1.ภูชี้ฟ้า 2.แก่งกระจาน 3.แม่ฮ่องสอน 4.ปราสาทพระวิหาร 5.เขาพระวิหาร 6.สวนจตุจักร 7.ปาย 8.เชียงใหม่ 9.เขาค้อ 10.สวนลุม
เอสเซนส์ (S-Sense: Social Sensing) เป็นเครื่องมือสำหรับรวบรวม ติดตามวิเคราะห์ ประมวลผลข้อความบนโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ พันทิป เนื่องจากข้อความส่วนใหญ่ในโลกไซเบอร์ นิยมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ หรือภาษาพูด รวมทั้งมีโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย จึงทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ ดังนั้น เทคโนโลยีของ S-Sense จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) การทำเหมืองข้อความ (Text Mining) และการวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก จากข้อความ (Sentiment Analysis) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อความที่ใช้ภาษาพูดและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบ S-Sense สามารถนำมาช่วยให้ธุรกิจ หรือองค์กรรับรู้กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนและตรวจสอบความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของตนได้ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

flickr:8692482752

ขณะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้ดังต่อนี้ การติดตามแบรนด์ หรือการวิจัยตลาดเพื่อสำรวจความพึงพอใจ และติดตามทัศนคติของสาธารณะ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเอง หรือของคู่แข่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น การสำรวจผลการตอบรับของลูกค้า หรือสาธารณชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแคมเปญใหม่การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยวิเคราะห์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่พนักงานได้โพสต์เป็นคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น
สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมและพบกับทีมนักวิจัยผู้พัฒนาระบบ S-Sense ได้ที่บูธนิทรรศการหมายเลข ๒๐๗ ในงาน Thailand Online Expo "ENJOY THE FUTURE" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย.2556 และลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น S-Sense อย่างเป็นทางการในเวทีโฟกัส กรุ๊ป วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ http://www.thailandonlineexpo.com/

สรุปเนื้อหาข่าว
S-Senses ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจทัศนคติของสาธารณะต่อสินค้า บริการและแบรนด์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตัวอย่างของปะโยชน์ที่ได้จาก S-Senses เช่น ข้อมูลการเรียงลำดับของสถานที่ท่องเที่ยวที่พูดถึงบนโลกโซเชียวมีเดียและเช็คอินมากที่สุด 10 อันดับแรก , สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนบนโลกโซเชียวมีเดียกล่าวในเชิงบวกมากที่สุด 10 อันดับแรก เป็นต้น ซึ่ง S-Senses เป็น เครื่องมือที่ใช้รวบรวมและประมวลผงข้อความบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Twister โดยใช้เทคนิคการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ(Natural Language Processing) , การทำเหมือนข้อความ(Text Mining) และการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกขอข้อความ(Sentiment Analysis) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและพบกับทีมนักวิจัยได้ที่งาน Thailand Online Expo “ENJOY THE FUTURE“ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 25-28 เมษายน 2556
วิเคราะห์ข่าว
S-Senses หรือ Social Sensing เป็นระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย ว่ามีรู้สึกอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และยี่ห้อสินค้า โดยระบบจะรวบรวมข้อความจาก โซเชียลมีเดีย เช่น Webboard, Twitter, Facebook, Youtube ฯลฯ แล้วนำมาประมวลผลทางภาษาเพื่อแยกแยะ วิเคราะห์และแสดงผลด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย S-Sense ถือเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เจ้าของกิจการ บริการหรือผลิตภัณฑ์ จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือการตอบรับของกลุ่มลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง และพร้อมรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบัน S-Senses มี 2 โปรแกรมให้ใช้บริการ คือ My Pop , Pop และ S-Senses Tourism

1. My Pop
เป็นโปรแกรมวัดความรู้สึกนึกคิดของคนใน Facebook ที่มีต่อเราหรือ Pages ที่เราเป็นเจ้าของ ด้วยระบบ
วิเคราะห์ความคิดเห็น (Opinion Mining) ซึ่งมีทั้งระบบที่โหลดใช้ใน window และ ios ผ่าน App Store ได้ ซึ่งความน่าสนใจของ Application ตัวนี้นอกจากจะช่วยให้เราทราบถึงความรู้สึกของเพื่อนๆใน Facebook ที่มีต่อเราแล้ว ถ้ามองในแง่ธุรกิจจะพบว่า ปัจจุบันมีการขายของโดยการเปิด Page บน Facebook ร่วมทั้งการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Network อย่าง Facebook กันมมากขึ้น ซึ่ง Application ตัวนี้น่าจะช่วยให้เราทราบถึงความรู้สึกของลูกค้าและนำมาปรับปรุงสินค้าและการบริการมากขึ้น ในแง่ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการก็สามารถ Review ได้ว่า page นี้น่าเชื่อถือแค่ไหน

flickr:8692482676

2. POP
POP เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้วัดความรู้สึกของคนไทยบนโซเชียลมีเดีย โดยในปัจจุบันได้เปิดบริการให้
สามารถเขามาติดตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ใช้ภาษาไทยบนโซเชียลได้แบบเรียลไทม์

flickr:8691364541

3. S-Senses Tourism
S-Sense Tourism เป็นแอพพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลของคนไทยบนโซเชียลมีเดียที่พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆในประเทศไทย เพื่อจัดทำผลสำรวจและแบ่งการจัดลำดับออกเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการกล่าวถึง และ Check-In มากที่สุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงในเชิงบวก คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนชม พูดถึงหรือแสดงอารมณ์เชิงบวก รวมถึงข้อความต่างๆที่แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานที่นั้นๆ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงในเชิงลบ คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนบ่น พูดถึงหรือแสดงอารมณ์เชิงลบ รวมถึงข้อความต่างๆที่แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถานที่นั้นๆ
สำหรับ Application นี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากต่อประเทศไทย เพื่อเตรียมตอนรับการรวมกลุ่ม AEC ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศต้นๆของเอเชียที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสวยงามในแต่ละภูมิภาค ถ้า Application ตัวนี้ได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกภาษาได้ รวมถึงมีการเพิ่มข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคาดหวังว่า จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วนสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License