เด็กๆควรได้รับการบำบัดจากการติดอุปกรณ์ดิจิตอลหรือไม่?
flickr:8701485012

การติดคอมพิวเตอร์นั้นส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจของเด็ก จากรายงาน มีเด็กผู้หญิงที่ใช้คอมพิวเตอร์ยาวนานกว่า 3-4 ชั่วโมงใน 1 วัน แล้วเกิดความทุกข์โดยไม่สามารถปลอบได้ เมื่ออุปกรณ์ของเธอถูกนำออกไป จนพ่อแม่ต้องนำเธอเข้ารับการบำบัด แน่ทีเดียว ผู้ปกครองทุกคนมีส่วนผิดที่หยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนของแม่ หรือแท็บเล็ตของพ่อ มันอาจดีที่ได้เห็นเด็กๆสนุกสนานกับไอแพดของคุณ แต่สี่ชั่วโมงที่ผ่านไปก็เป็นการทำร้ายพวกเขาแล้ว

เด็กๆส่วนมากใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ปกครองทุกคนต้องมีสติกับสิ่งเหล่านี้และควรกำหนดขอบเขตให้พวกเขาตั้งแต่เริ่มแรก ในลอนดอนมีพ่อแม่ต้องเสียเงินกว่า 16,000 ปอนด์เพื่อให้ลูกเข้ารับการรักษาจากการติดอุปกรณ์ดิจิตอล เด็กพวกนี้อยู่ในกรณีรุนแรง อย่างเช่นวัยรุ่นที่ต้องพักการเรียน หรือเด็กที่อยู่แต่ในสังคมออนไลน์แต่ไม่มีการโต้ตอบกับใครในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เมื่อผู้ปกครองปฏิเสธให้เด็กใช้อุปกรณ์ดิจิตอลแล้วต้องจบลงในการโทรเรียกตำรวจมาแทน เมื่อเด็กรู้สึกว่าโลกออนไลน์เป็นสถานที่ๆดี จึงไม่แปลกหากเขาจะโกรธ แล้วต่อสู้อย่างรุนแรงด้วยการหยิบมีดขึ้นมา

เพราะในโลกออนไลน์ พวกเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจากการเล่นเกมส์ หรือการแข่งขันต่างๆ เช่นแข่งว่าใครจะได้คะแนนสูงสุดในเกมส์หรือมีเพื่อนมากที่สุดใน Facebook ในเมื่อพวกเขายังเด็กเกินกว่าจะออกไปนอกบ้านแล้วประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรสอนให้พวกเขาสนใจในเรื่องธรรมดาแล้วรู้สึกประสบความสำเร็จกับมัน

flickr:8701485018
flickr:8701484994
flickr:8700361939

มันอาจจะง่ายเกินไปหากจะกล่าวโทษแต่พ่อแม่เมื่อลูกของพวกเขาใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับหน้าจอ มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้เมื่อเราบอกว่ามันคือ “การเรียน” แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ควรจัดอยู่ในประเภทของ “การบริโภค” ไม่ว่าเป็นช็อกโกแลต ผัก หรือ Facebook ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ควบคุมการบริโภคของเด็ก

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วเราต้องตระหนักว่ามันมีผลกระทบต่อพวกเขา ปัญหานี้ไม่ใช่การลด หรืองดการเข้าถึงโลกออนไลน์ของเด็ก แต่ผู้ใหญ่ต้องควบคุมและจัดความสมดุลอย่างเหมาะสม และหยุดตัวเองไม่ให้เช็คอุปกรณ์ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นอีเมล์หรือข้อความ เพราะถ้าเป็นคุณ คุณก็คงไม่ชอบเช่นกัน

บทสรุปและบทวิเคราะห์

เนื่องในปัจจุบันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตัล อินเตอร์เน็ต โลกออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเกมส์ออนไลน์ เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายมาก ซึ่งสิ่งๆต่างจะส่งผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ นอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เด็กเข้าถึง สิ่งที่เหมาะสมและควรปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองอาจจะต้องเป็นไปในแนวทางของการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในนั้นคือการที่เด็กติดคอมพิวเตอร์สื่อดิจิตัล อินเตอร์เน็ต โลกออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเกมส์ออนไลน์ จนถึงขนาดที่ต้องเข้ารับการบำบัด เด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมส์จะหมกมุ่นกับการเล่นเกมส์จนละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียน การทำงานบ้าน ผลการเรียนลดลง ยอมอดอาหารและอดนอนจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ ยอมเลิกกิจกรรมอื่นที่สนุกสนาน และมีปัญหาพฤติกรรมหลายอย่างตามมา เช่น โกหก ขโมย ก้าวร้าว หนีเรียน หนีออกจากบ้านและการพนัน เป็นต้น มีรายงานผู้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์บางคนเล่นเกมส์ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ยอมนอนและสนใจกินอาหารและดื่มน้ำน้อยมาจนเสียชีวิตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานข่าววัยรุ่นหมกมุ่นเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์มากและอดนอนจนมีอาการโรคจิตและบางคนฆ่าตัวตายเลียนแบบเนื้อหาในเกมส์

การให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆ ควรต้องมีการจัดการและการสื่อสารให้เข้าใจกันอยู่ตลอดระหว่างผู้ปกครองและเด็ก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ไปพร้อมกันกับเด็กไปด้วยเพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่อยู่แต่ในโลกออนไลน์หรือโลกของตัวเองจนมากเกินไปจนต้องเข้ารับการบำบัด ทั้งนี้อาจต้องสื่อสารเจรจา เพื่อกำหนดกติกาในการเล่นเกมส์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงจำนวนชั่วโมงต่อวันที่สามารถให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ควรต้องพิจารณาถึงลักษณะของเกมส์ที่เล่นในแง่ของความรุนแรง ความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอายุและการเรียนรู้ด้วย

พื้นฐานของทุกสิ่งจะอยู่ที่ครอบครัว ซึ่งถ้าครอบครัวสามารถจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่น การไปสวนสัตว์ เล่นกีฬา ถ่ายภาพ เที่ยวต่างจังหวัด เล่นน้ำทะเล ทำอาหาร เล่นกีฬาและอื่นๆ ให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ในชีวิตจริงอยู่ตลอด ไม่อยู่แต่ในโลกออนไลน์ ก็จะเป็นการจัดการกับปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกันควรปล่อยให้เด็กได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โลกออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ในทางเป็นประโยชน์และถูกต้องบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก

Reference
http://www.it24hrs.com/2013/does-child-need-digital-detox/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License