ไอเอฟเอสรับงานใหญ่ยักษ์ซีพี
flickr:8697473985

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เริ่มต้นธุรกิจในฐานะตัวแทนการขายและผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรโรงสีข้าวที่ทันสมัยภายใต้แบรนด์ "Satake" ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และบริการทางวิศวกรรมด้านการเกษตร
ต่าง ๆ เช่น ไซโลคอนกรีต ไซโลเหล็ก และ "Oliver" เครื่องคัดแยกโดยแรงโน้มถ่วง และ "Kongskilde" เครื่องอบลดความชื้น ต่อมาบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท Satake Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสีข้าวภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ซาตาเก้ (ไทยแลนด์)จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติสัญชาติไทยที่มีธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร,ค้าปลีกและการสื่อสารโทรคมนาคม ซีพีก่อตั้งขึ้นในปี 1921 ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 280,000 คนและการลงทุนใน 15 ประเทศทั่วโลก 
มีรายได้กว่า 33 พันล้านเหรียญสหรัฐ นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เปิดเผยถึงเหตุผลที่ติดตั้งระบบดังกล่าวเนื่องจากว่าระบบ IFS Applications 8 เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด เพื่อใช้สำหรับการจัดการบริหารงานโครงการ การจัดการด้านการเงินของโครงการ และควบคุมการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงขีดความสามารถ และระบบดังกล่าวจะช่วยให้เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้โครงการเป็นไปตามแผนและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งเชื่อมโยงหน่วยธุรกิจต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การขาย การจัดจำหน่าย การควบคุมสินค้าคงคลัง การบริการหลังการขาย การเงิน และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)โดยจะช่วยให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ทั่วทั้งบริษัท ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ IFS Applications 8 ยังสนับสนุนการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจอย่างรวดเร็วทั่วทุกสาขาของการดำเนินงาน ช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง และระบบดังกล่าวยังช่วยให้การจัดทำรายงานออนไลน์และทำการวิเคราะห์อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทไม่สามารถทำได้ การติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เนื่องจากจะช่วยปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละแผนกทำงานประสานกันได้อย่างดียิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นการเติบโตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ธุรกิจที่ดีขึ้นและการตัดสินใจที่รวดเร็วแม่นยำมากขึ้น
นอกจากนี้ IFS Applications 8 ยังจะช่วยพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างแผนก และให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จะช่วยในการจัดการสถานการณ์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

IFS APPLICATIONS 8

คือ IFS Applications 8 เป็นโซลูชั่น ERP ที่สมบูรณ์แบบในการรองรับธุรกิจหลัก 4 ประเภท เป็นชุดระบบแอ็พพลิเคชั่นทางธุรกิจเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงาน 4 กระบวนการหลักได้อย่างประสบความสำเร็จ :การบริการและบริหารสินทรัพย์ ,การผลิตโครงการ, การบริหารห่วงโซ่อุปทาน นอกเหนือจากนี้ไอเอฟเอสยังนำเสนอชุดของโซลูชั่นที่ช่วยตอบสนองความต้องการของธุรกิจ รวมถึง การเงิน, ทรัพยากรมนุษย์ ,การบริหารวงจรชีวิต ,การบริหารคุณภาพ, การบริหารงานเอกสาร ,การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ,การบริหารติดตามสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน, ธุรกิจอัจฉริยะ (BI)

ความรวดเร็วของ IFS APPLICATIONS 8

flickr:8697473927

การวิเคราะห์ข้อมูล

การที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)นำระบบ IFS Applications 8 ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด มาใช้เพื่อการจัดการบริหารงานโครงการ การจัดการด้านการเงินของโครงการ และควบคุมการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงขีดความสามารถ และระบบดังกล่าวจะช่วยให้เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้โครงการเป็นไปตามแผนและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งเชื่อมโยงหน่วยธุรกิจต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การขาย การจัดจำหน่าย การควบคุมสินค้าคงคลัง การบริการหลังการขาย การเงิน และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) โดยจะช่วยให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยธุรกิจต่างๆทั่วทั้งบริษัท ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกขั้นตอนยังจะช่วยพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างแผนก และให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จะช่วยในการจัดการสถานการณ์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่าไอเอฟเอสสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และผสมผสานโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของอุตสาหกรรม โดยการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าในที่หลากหลายกลุ่ม

flickr:8697473685

ประโยชน์ของ IFS APPLICATIONS 8
• เพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจ : การขยายการลงทุนในโซลูชั่นหลักทั้งหมดได้เพิ่มความสามารถใหม่ถึง 782 อย่างในชุดระบบ ERP ตอนนี้มีอยู่ในซอฟท์แวร์เพียงแพ็คเกจเดียว ซึ่งได้รับการออกแบบและทดสอบโดยลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ : IFS Applications 8 และ IFS Enterprise Explorer user interface ได้รับการออกแบบสำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัสประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณและพนักงานสามารถทำงานได้แม้ว่าจะอยู่นอกสถานที่
• ลดต้นทุนทั้งหมด (TCO) : คุณสมบัติใหม่ ๆ ของไอเอฟเอสจะช่วยลดความต้องการในการ customization และช่วยทำให้ IFS Applications เหมาะสมแก่ธุรกิจของคุณมากขึ้น และด้วยวิธีการติดตั้งแบบ IFS step-by-step นั่นหมายถึงคุณไม่จำเป็นต้องซื้อหรือติดตั้งซอฟท์แวร์ที่มากเกินความต้องการ หนึ่งในลูกค้าของเราลดจำนวนการ customization ได้มากกว่า 100 อย่างด้วยการอัพเกรดเป็น IFS Applications 8
• การต่อสู้เพื่อพิสูจน์ : IFS Applications 8 ได้เกิดขึ้นมาก่อนที่จะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ด้วยการร่วมมือกับลูกค้าจำนวน 5 รายในอุตสาหกรรมงานโครงการ, บริการ, การผลิต และสินทรัพย์เพื่อทำการพัฒนาแอ็พพลิเคชั่น ฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ได้รับทดลองและทดสอบเรียบร้อยแล้ว เราตระหนักว่าแอ็พพลิเคชั่นของเราเหมาะสมสำหรับการใช้งานเนื่องจากลูกค้าของเรากล่าวแบบนั้นเช่นกัน
• การเพิ่มระดับผลผลิต : การมุ่งเน้นให้ IFS Applications เป็นที่พึงพอใจและใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าเพื่อรองรับการทำงานที่กำลังเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว, ไม่มีเวลาในการเรียนรู้ระบบมากนัก ไอเอฟเอสใช้งานง่าย, สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้, สามารถขยายระบบเพิ่มขึ้นในอนาคตได้, และมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อเสียของ IFS APPLICATIONS
1.เนื่องจากเป็นชุดระบบหนึ่งของERPจึงมีค่าใช้จ่ายสูงในการเลือกระบบมาลทุนสำหรับธุรกิจที่ยังมีเงินลงทุนไม่มากพอ
2.ต้องมีการปรับตัวเข้าหาโปรแกรม การปรับเปลี่ยนโปรแกรมเข้ากับธุรกิจเป็นเรื่องที่ยาก
3.โปรแกรมค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสามารถนำโปรแกรมมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.ifsworld.com/th-th/solutions/ifs-applications-8/
http://www.hardwarezone.co.th/tech-news/view/1726
http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleId=1618

Y-MBA34 นางสาวนฤมล นาคเวียง ID 5510221052

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License