คนเจนวาย 90% ทั่วโลกหยิบมือถือ เช็กโซเชียลมีเดีย ก่อนลุกจากเตียง

ข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ : วันที่ 24 เมษายน 2556

สรุปข่าว

flickr:8701500924

Connected World Technology ของซิสโก้ พบว่า 90 % ของคนรุ่น Gen Y ทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถามระบุว่า ในแต่ละวันจะ Check Smartphone เพื่อดูข่าวคราว Update ข้อความ และ Social Media ก่อนจะลุกจากเตียง

ขณะที่ผลสำรวจในประเทศไทยมีสูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่า Smartphone เปรียบได้กับกระดูกชิ้นที่ 207 ของมนุษย์ จะรู้สึกกระวนกระวาย เหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิต ถ้าไม่ได้ใช้ Smartphone เพื่อเชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา ซิสโก้ ได้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและคนทำงานอายุ 18 ถึง 30 ปี จำนวน 1,800 คนใน 18 ประเทศ โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมของคนรุ่น Gen Y ในการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพาเพื่อเชื่อมต่อโลก และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของคนเหล่านี้ในการสร้าง เข้าถึง และการรักษาความเป็นส่วนตัวจาก Smartphone กล้องวิดีโอ มอนิเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ จากข้อมูลพบด้วยว่า คน Gen Y ต้องการข้อมูลเป็นแบบ Real time ในทุกเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามเก้าในสิบคนจะแต่งตัว แปรงฟัน และ Check Smartphone ระหว่างเตรียมตัวไปโรงเรียนหรือไปทำงานในตอนเช้า หากเป็นพนักงานถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย เพราะแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในอนาคตจะมีความคล่องตัวมากขึ้น รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และตอบสนองอย่างฉับไวมากกว่าคนรุ่นก่อน คนเหล่านี้ใช้ชีวิตในการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารเป็นหลัก ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืน คน Gen Y จะเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง Check Smartphone จนไม่อาจนับครั้งได้ ในสหรัฐสอง ในห้าคน Check Smartphone อย่างน้อยทุก 10 นาที

และยังพบด้วยว่า ผู้หญิงมีแรงจูงใจในการเชื่อมต่อมากกว่าผู้ชาย มีการใช้ Smartphone ในทุก ๆ ที่ แม้กระทั่งในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ความต้องการที่จะเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเริ่มเลือนหาย ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล Update เรื่องงานและติดต่อสื่อสารทุกชั่วโมงจากทุก ๆ ที่ จึงไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่าง วันทำงานและเวลาส่วนตัว เพราะคาบเกี่ยวกันตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน

รายงานระบุด้วยว่า 46% ของผู้ตอบแบบ สอบถามทั่วโลก ส่งข้อความ Email และ Social Media ระหว่างรับประทานอาหารกับครอบครัวและเพื่อนฝูง และมากกว่าครึ่งหนึ่ง ใช้ Smartphone ระหว่างที่รับประทานอาหารกับผู้อื่น

สำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น เกือบ 70% ระบุว่า โมบายแอพพลิเคชั่นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเน้นเกมส์และความบันเทิงเป็นหลัก มีเพียง 27% ที่ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อการทำงาน ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมบน Smartphone เป็นประจำไม่ถึง 10 โปรแกรม ส่วนอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องพกติดตัว หากต้องเลือกเพียงเครื่องเดียว ส่วนใหญ่เลือก Smartphone มากกว่า Tablet เพื่อรองรับการใช้งานทุกอย่าง

บทวิเคราะห์

จากบทความดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน Internet เข้ามามีความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน ของคน Gen Y ซึ่งใช้งานผ่านทาง Smartphone ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว โดยการ Check mail , Check Message , Social Media , Game และApp. ต่างๆ ในช่วงเวลาต่างๆจนไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนระหว่างช่วงเวลางานหรือช่วงเวลาส่วนตัว เพราะการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้งาน Internet ผ่านทาง Smartphone เข้ามามีความสำคัญอย่างมาในปัจจุบัน และหากพิจารณาถึงยอดขาย Smartphone ทั่วโลก ในไตรมาส1 ปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 209 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 36% จากปีที่แล้วในไตรมาสเดียวกันแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของผู้ใช้งาน Smartphone เป็นอย่างมาก ซึ่งจาก Life Styleที่เปลี่ยนไปจากเดิมจึงส่งผลต่อภาคธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับ Life Style ขอคนปัจจุบัน เช่นการเพิ่มการโฆษณาให้ข้อมูลสินค้าใน Internet ที่มากขึ้นทั้งใน Website หรือ Social Media ต่างๆรวมไปถึงการเพิ่มการซื้อขายผ่านทาง E-Commerce ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต

จากการใช้งาน Internet ผ่านทาง Smartphone เป็นอย่างมากเช่นนี้ มีทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆดังนี้

ข้อดี

1. การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นและการสื่อสารในเรื่องส่วนตัวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

2. ทราบเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น ทาง Social Media

3. เกิดการแข่งขันอย่างมากในตลาด Smartphone เพราะ Demand มีมากทำให้เกิด Innovation ใหม่ๆกับ Smartphone ทำให้ผู้ใช้งานได้รับสินค้าที่มีคุณภาพใน ราคาที่สมเหตุสมผล

4. เกิดการพัฒนา Program ทำให้มี App.ใหม่ๆ ที่ใช้งานใน Smartphone มากขึ้นเนื่องจากมี Demand ปริมาณมาก

5. เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของผู้ขายผ่านทาง ช่องทาง Internet

ข้อเสีย

1. หากไม่รู้จักแบ่งเวลาให้ดี ใช้เวลากับ Internet มากเกินไปจะทำให้การปฎิสัมพันธ์ การทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆลดลงไป

2. ผู้ผลิตต้องปรับตัวให้เข้ากับ Life Style ใหม่นี้ที่ผู้บริโภคใช้ Internet กันมากขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะเป็นข้อเสีย

แหล่งที่มา

http://www.dailynews.co.th/technology/199239คนเจนวาย 90% ทั่วโลกหยิบมือถือ เช็กโซเชียลมีเดียก่อนลุกจากเตียง

อ้างอิง
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130429/502819/ซัมซุงยึด-1-ใน-3-สมาร์ทโฟนโลก.html ซัมซุงยึด-1-ใน-3-สมาร์ทโฟนโลก

จัดทำโดย

นายภณวัฒน์ ศิรินันทวกุล 5510221055

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License