Legacy Technology

แนวโน้มของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่กำลังจะหมดไป (Legacy Technology) ในปี 2012

flickr:8413700138

แผ่น CD จะมีการใช้งานน้อยลง เพราะในปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลได้ในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น flash drive ซึ่งเก็บได้เยอะกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ทำให้เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถลบข้อมูลเดิมและเพิ่มข้อมูลใหม่ได้อีก แต่อย่างไรก็ตามแผ่น CD ก็ยังมีการใช้อยู่เช่น แผ่นเกมส์ แผ่นหนัง เป็นต้น

flickr:8413700046

โทรทัศน์จอแก้ว กำลังจะหมดไปในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันโทรทัศน์มีจอมากมายให้เลือก เช่น PLASMA, LED TV มีลักษณะที่บางกว่าเดิม ภาพคมชัดกว่า กินไฟน้อยกว่า ที่สำคัญราคาไม่สูง

flickr:8413700110

เครื่องพิมพ์ดีด ค.ศ.2000 ก็มาถึงยุคการเปลี่ยนแปลงของเครื่องพิมพ์ดีด เพราะความต้องการของผู้บริโภคลดน้อยลงไปหันไปใช้เครื่องใช้ใหม่ๆ อย่าง คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังมีคนใช้งานมันอยู่บ้างแต่ก็เหลือน้อยเต็มที จากเหตุนี้เองบรรดาผู้ผลิตทั่วโลกจึงหยุดการผลิต ยกเว้นในประเทศอินเดียคือ บริษัท Godrej and Boyce ซึ่งมียอดผลิตปีละประมาณ 10,000-12,000 เครื่อง แต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงไป

flickr:8413700052

กล้องถ่ายรูปแบบฟิล์ม ปัจจุบันหาซื้อฟิล์มลำบากทั้งยังไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ และในปัจจุบันยังมีกล้องดิจิตอลที่ออกมาหลายรุ่น หลายแบบให้เลือก ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าเดิมด้วย

flickr:8413700056

วิทยุ ในปัจจุบันสามารถฟังออนไลน์ได้ ทำให้ปัจจุบันเครื่องวิทยุมีการใช้น้อยล

flickr:8412600411

หนังสือพิมพ์ การรับข่าวสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ การหาข่าวออนไลน์อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการรับข่าวสารทาง "โซเชียลเน็ตเวิร์ค" ยอดฮิตอย่างทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค ทำให้อนาคตหนังสือพิมพ์ที่มีต้นทุนสูงขึ้นทุกวันเพราะราคากระดาษอาจจะไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป
รอน ซีลี่ นักหนังสือพิมพ์จาก วิสคอนซิน สเตท เจอร์นัล (Wisconsin State Journal) และอาจารย์พิเศษของ Life Sciences Communication มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ซึ่งสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ติดอันดับทอปเท็นของสหรัฐ เล่าให้ฟังว่า เดิมในแมดิสัน เมืองหลวงของรัฐวิสคอนซิน มีหนังสือพิมพ์รายวันอยู่ 2 ฉบับ คือ วิสคอนซิน สเตท เจอร์นัล กับ เดอะ แคปปิตอล ไทม์ส (The Capital Times) แต่ปัจจุบันฉบับหลังเรียกได้ว่าปิดตัวไปแล้ว เหลือเพียงหนังสือพิมพ์ที่เขาทำงานอยู่เพียงฉบับเดียว ทว่ายอดพิมพ์ก็ตกลงอย่างต่อเนื่อง

flickr:8413700076

จดหมาย จะถูกแทนที่โดย E-mail ซึ่ง ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน สามารถส่งในรูปแบบมัลติมีเดียได้ สามารถแนบไฟล์ที่เป็นเอกสารส่งได้ สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

Legacy application คืออะไร

ในเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ legacy และข้อมูลที่ใช้ภาษา, แพล็ตฟอร์ม, และเทคนิคเก่ากว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์มักจะมีโปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูล legacy ซึ่งบางครั้งหน่วยงานอาจจำเป็นต้องใช้ ทำให้มีการเลือกระหว่างการเก็บโปรแกรมประยุกต์ legacy ให้ทำงานได้กับการแปลงเป็นโปรแกรมที่ใหม่ และมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ และความชำนาญในการเขียนโปรแกรม ในอดีตในการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ จะเขียนตามระบบปฏิบัติการของผู้ผลิต ในปัจจุบัน บริษัทจำนวนมาก ได้มีการแปลงโปรแกรมประยุกต์ legacy ดั้งเดิม เป็นภาษาโปรแกรมใหม่ ตามการอินเตอร์เฟซแบบเปิดหรือมาตรฐาน ในทางทฤษฏี วิธีนี้ทำให้มีการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ โดยไม่ต้องเขียนใหม่ และทำให้บริษัทใช้โปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ นอกจากนี้ การย้ายโปรแกรมใหม่ องค์กรมีการจัดการกระจายที่ตั้งของโปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลใหม่ด้วย โดยทั่วไป โปรแกรมประยุกต์ legacy ยังคงมีการใช้งานบนแพล็ตฟอร์มที่พัฒนาตามธรรมดาสภาพแวดล้อม การพัฒนาใหม่ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการ ในการสนับสนุนต่อไปกับโปรแกรมประยุกต์และข้อมูล legacy โดยมีเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ใช้กับฐานข้อมูล legacy ได้

source
http://www.com5dow.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-IT/1358-Legacy-application-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License